Finlands biblioteksregister

Biblio­teks­reg­istr­et för sam­man alla Fin­lands bib­lio­tek. Här kan du en­kelt kont­roll­era ditt eget biblio­teks öppet­tider eller hitta biblio­tek be­lägna nära dig.

Hitta ditt bibliotek

Presentation av biblioteken

Exempel på bibliotek nära Kotka.