Information om byggnaden

Grundat år
1987
Byggnad
Varissuon kirjasto ja Intercultural center
Byggt
1986
Arkitekt
Arkkitehtitoimisto Laiho - Pulkkinen - Rainio
Inredning
Assi Sandelin