Kråkkärrets bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Tjänst 2 tjänster

  • När du returnerar material via bokinkastet sker det på ditt eget ansvar. Det går inte att få ett kvitto när du återlämnar via ett bokinkast, eftersom lånen inte registreras via inkastet. Material som returneras via bokinkastet registreras som returnerade i bibliotekssystemet först nästa dag som biblioteket är öppet. Förseningsavgifterna fortsätter ackumuleras tills materialet är registrerat som återlämnat.
  • Turku-Open. Inloggning med allmänna lösenord som byts varje månad (fås vid kundtjänstdiskar)