Information om byggnaden

Grundat år
1978
Byggnad
Lausteen monitoimitalo