Information om byggnaden

Byggt
2010
Arkitekt
Matti Mastosalo (Helamaa & Heiskanen Oy)
Inredning
Kristiina Mäkelä