Björneborg huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Björneborg huvudbibliotek
Gallen-Kallelankatu 12
28101 Björneborg
Björneborg
Björneborg huvudbibliotek
PB 200
28101 PORI
xvewnfgb#cbev.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 02 623 4200
Pääkirjaston tietopalvelu 02 623 4210
Kirjastopalvelujohtaja 044 701 5829
Vuxna 044 701 5810
Reservation 044 701 5810
Inköpsförslag 044 701 5838
Kaukopalvelu henkilöasiakkaille 044 701 5810
Kaukopalvelu kirjastoille, seutulainat 044 701 5847
Utlåning 044 701 5815
Luettelointiosasto 044 701 5838
Barn- och ungdom 044 701 5819
Musik 044 701 5823
Bokning för evenemang och utställningar 044 701 5834
Oletussähköposti kirjasto@pori.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Aija Amee nvwn.nzrr#cbev.sv 044 701 0389
Heikki Erkinaro urvxxv.rexvaneb#cbev.sv
Maiju Harju znvwh.unewh#cbev.sv 044 701 5828
Kirsi-Marja Heikkinen xvefv-znewn.urvxxvara#cbev.sv
Marianne Helander znevnaar.urynaqre#cbev.sv
Satu Hollman fngh.ubyyzna#cbev.sv
Maarit Jantunen znnevg.wnaghara#cbev.sv
Minna Juhola zvaan.whubyn#cbev.sv
Satu Järvi fngh.wneiv#cbev.sv
Nina Järviluoma avan.wneivyhbzn#cbev.sv
Minna Kataja zvaan.xngnwn#cbev.sv 044 701 5847
Olli Ketola byyv.xrgbyn#cbev.sv
Satu Koivukari fngh.xbvihxnev#cbev.sv
Kaija Koivula xnvwn.xbvihyn#cbev.sv
Tuomas Kumpula ghbznf.xhzchyn##cbev.sv
Pertti Lahdenmäki creggv.ynuqraznxv#cbev.sv
Marja Luukkonen znewn.yhhxxbara#cbev.sv
Päivi Marjamäki cnviv.znewnznxv#cbev.sv
Riitta Mäkinen evvggn.znxvara#cbev.sv
Elina Nikola ryvan.avxbyn#cbev.sv 044 701 5872
Elise Nuotio ryvfr.ahbgvb#cbev.sv
Till Paala gvyy.cnnyn#cbev.sv 044 701 5892
Sari Pajunen fnev.cnwhara#cbev.sv
Arja Palonen
Marketta Pennanen-Virhiä znexrggn.craanara-iveuvn#cbev.sv
Anne Pihl naar.cvuy#cbev.sv
Tarja Puodinketo gnewn.chbqvaxrgb#cbev.sv
Ulla Salminen hyyn.fnyzvara#cbev.sv
Henry Salminen urael.fnyzvara#cbev.sv
Vesa Taimi irfn.gnvzv#cbev.sv 044 701 5891
Nina Vaahtera avan.innugren#cbev.sv
Leena Vainikainen yrran.invavxnvara#cbev.sv
Johanna Vento wbunaan.iragb#cbev.sv
Elise Vieremä-Sarr ryvfr.ivrerzn#cbev.sv
Siina Vieri fvvan.ivrev#cbev.sv 044 701 5829
Päivi Vuorinen cnviv.ihbevara#cbev.sv 044 701 5819