Porin pääkirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Porin pääkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12
28101 Björneborg
Björneborg
Porin pääkirjasto
PB 200
28101 PORI
xvewnfgb#cbev.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 02 623 4200
Pääkirjaston tietopalvelu 02 623 4210
Vuxna 044 701 5810
Barn- och ungdom 044 701 5819
Omlån 044 701 5817
Reservation 044 701 5810
Bokning av Internetstationer 044 701 5815
Utlåning 044 701 5815
Musik 044 701 5823
Tidningar /nyhetszon 044 701 5822
Dataansvarig 044 701 5891
Inköpsförslag 044 701 5838
Bokning för evenemang och utställningar 044 701 5834
Luettelointiosasto 044 701 5838
Sivukirjasto-osasto 044 701 5840
Informationstjänst 044 701 5810
Kaukopalvelu kirjastoille, seutulainat 044 701 5847
Kaukopalvelu henkilöasiakkaille 044 701 5810

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Aija Amee nvwn.nzrr#cbev.sv 044 743 5607
Heikki Erkinaro urvxxv.rexvaneb#cbev.sv
Maiju Harju znvwh.unewh#cbev.sv 044 701 5828
Kirsi-Marja Heikkinen xvefv-znewn.urvxxvara#cbev.sv
Marianne Helander znevnaar.urynaqre#cbev.sv
Satu Hollman fngh.ubyyzna#cbev.sv
Hannele Huhtanen
Asko Hursti nfxb.uhefgv#cbev.sv 044 701 5829
Maarit Jantunen znnevg.wnaghara#cbev.sv
Minna Juhola zvaan.whubyn#cbev.sv
Satu Järvi fngh.wneiv#cbev.sv
Nina Järviluoma avan.wneivyhbzn#cbev.sv
Merja Kalliomäki zrewn.xnyyvbznxv#cbev.sv
Minna Kataja zvaan.xngnwn#cbev.sv 044 701 5847
Paula Kauppila cnhyn.xnhccvyn#cbev.sv 044 701 5827
Olli Ketola byyv.xrgbyn#cbev.sv
Satu Koivukari fngh.xbvihxnev#cbev.sv
Kaija Koivula xnvwn.xbvihyn#cbev.sv
Pertti Lahdenmäki creggv.ynuqraznxv#cbev.sv
Marja Luukkonen znewn.yhhxxbara#cbev.sv
Päivi Marjamäki cnviv.znewnznxv#cbev.sv
Riitta Mäkinen evvggn.znxvara#cbev.sv
Elina Nikola ryvan.avxbyn#cbev.sv 044 701 5872
Elise Nuotio ryvfr.ahbgvb#cbev.sv
Till Paala gvyy.cnnyn#cbev.sv 044 701 5892
Sari Pajunen fnev.cnwhara#cbev.sv
Arja Palonen
Marketta Pennanen-Virhiä znexrggn.craanara-iveuvn#cbev.sv
Anne Pihl naar.cvuy#cbev.sv
Pirjo Pitko cvewb.cvgxb#cbev.sv
Tarja Puodinketo gnewn.chbqvaxrgb#cbev.sv
Eila Salmi rvyn.fnyzv#cbev.sv
Ulla Salminen hyyn.fnyzvara#cbev.sv
Henry Salminen urael.fnyzvara#cbev.sv
Janna Salo wnaan.fnyb#cbev.sv 044 701 7828
Vesa Taimi irfn.gnvzv#cbev.sv 044 701 5891
Päivi Taipalmaa cnviv.gnvcnyznn#cbev.sv
Nina Vaahtera avan.innugren#cbev.sv
Leena Vainikainen yrran.invavxnvara#cbev.sv
Johanna Vento wbunaan.iragb#cbev.sv
Elise Vieremä-Sarr ryvfr.ivrerzn#cbev.sv
Kersti Vigand xrefgv.ivtnaq#cbev.sv