Information om byggnaden

Byggnad
Vähärauman monitoimitalo
Byggt
2022
Arkitekt
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy