Borgå huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Borgå huvudbibliotek
Prästgatan 20
06100 Borgå
Borgå
Borgå huvudbibliotek
PB 96
06101 PORVOO
cnnxvewnfgb#cbeibb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationen, förnyande av lån 019 520 2418
Barn- och ungdomsavdelning 019 520 2424
Chef för bibliotekstjänster 040 144 7637
Regionalt utvecklingsuppdrag 040 596 0592
Fjärrlån 019 520 2418
Boken kommer hem -service 040 025 6959
Vaktmästare 040 542 0211
E-post paakirjasto@porvoo.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Louise Agnesdotter Bibliotekarie ybhvfr.ntarfqbggre#cbeibb.sv 040 629 9709
Helena Backman-Karvonen Bibliotekarie uryran.onpxzna-xneibara#cbeibb.sv 040 489 9602
Thomas Blom Vaktmästare gubznf.oybz#cbeibb.sv 040 542 0211
Monika Felixsson Biblioteksfunktionär zbavxn.sryvkffba#cbeibb.sv 040 489 9608
Frej Feodoroff Pedagogisk informatiker serw.srbqbebss#cbeibb.sv 040 578 5513
Päivi-Helena Hiltula Bibliotekarie cnviv-uryran.uvyghyn#cbeibb.sv 040 665 6308
Malin Hollmén Chef för bibliotekstjänster znyva.ubyyzra#cbeibb.sv 040 144 7637
Pasi Hynninen Biblioteksfunktionär cnfv.ulaavara#cbeibb.sv 040 489 9602
Elina Karioja Informatiker, Regionalt utvecklingsuppdrag ryvan.xnevbwn#cbeibb.sv 040 610 2218
Irja Kekäläinen Biblioteksfunktionär vewn.xrxnynvara#cbeibb.sv 040 489 9608
Hanna Kilpeläinen Bibliotekarie unaanznev.xvycrynvara#cbeibb.sv 040 489 9609
Seija Kivelä Helle-koordinator frvwn.xviryn#cbeibb.sv 040 489 5775
Tetta Korhonen Serviceförman grggn.xbeubara#cbeibb.sv 040 594 4043
Merja Koskenlaita Biblioteksfunktionär zrewn.xbfxraynvgn#cbeibb.sv 040 489 9607
Catharina Latvala Serviceförman Barn- och ungdomsavdelningen pngunevan.ynginyn#cbeibb.sv 040 621 4937
Jouni Malmborg Biblioteksfunktionär wbhav.znyzobet#cbeibb.sv 040 489 9609
Meri Markus Pedagogisk informatiker zrev.znexhf#cbeibb.sv 040 643 4081
Kirsi Mäkelä Bibliotekarie xvefv.znxryn#cbeibb.sv
Jan Nyström Serviceförman Regionalt utvecklingsuppdrag wna.alfgebz#cbeibb.sv 040 596 0592
Alex Paxal Biblioteksfunktionär nyrk.cnkny#cbeibb.sv 040 489 9609
Tiina Rajala Informatiker, Regionala utvecklingsuppdrag gvvan.enwnyn#cbeibb.sv 040 539 6368
Sanni Saarinen Bibliotekarie Evenemangsansvarig fnaav.fnnevara#cbeibb.sv 040 353 8255
Tove Selkälä Serviceförman gbir.fryxnyn#cbeibb.sv 040 489 9610
Laila Sirén-Nagel Biblioteksbiträde ynvyn.fvera-antry#cbeibb.sv 040 489 9602
Ninnu Strandvall Biblioteksfunktionär avaah.fgenaqinyy#cbeibb.sv 040 489 9608
Maria Suomela Byråsekreterare znevn.fhbzryn#cbeibb.sv 040 665 6307
Marika Sykkö Bibliotekarie Skönlitteratur znevxn.flxxb#cbeibb.sv 040 489 9609
Marika Söderström znevxn.fbqrefgebz#cbeibb.sv 040 542 0211
Kaisa Tolonen Serviceförman xnvfn.gbybara#cbeibb.sv 040 489 9605
Markku Untinen Specialbibliotekarie znexxh.hagvara#cbeibb.sv 040 489 9602
Virpi Vilkki Biblioteksfunktionär Hemtjänst ivecv.ivyxxv#cbeibb.sv 040 025 6959
Katri Vuori Biblioteksfunktionär xngev.ihbev#cbeibb.sv 040 489 9607
Annette Wackström Biblioteksfunktionär naarggr.jnpxfgebz#cbeibb.sv 040 489 9607
Gerd Wilen Biblioteksfunktionär treq.jvyra#cbeibb.sv 040 489 9607