Information om byggnaden

Grundat år
1976
Byggnad
Gammelbackan monitoimitalo