Borgå huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Borgå huvudbibliotek
Prästgatan 20
06100 Borgå
Borgå huvudbibliotek
06101 PORVOO
cnnxvewnfgb#cbeibb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Förnyande av lån/Musikavdelning 019 520 2430
Informationen 019 520 2418
Lasten ja nuorten osasto / Barn- och ungdomsavdelning 019 520 2424
Chef för bibliotekstjänster 040 144 7637
Regionalt utvecklingsuppdrag 040 596 0592
Kaukolaina / Fjärrlån 040 489 9609
Hemtjänst 040 025 6959
Vaktmästare 040 542 0211
Oletussähköposti paakirjasto@porvoo.fi
Oletussähköposti paakirjasto@porvoo.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Louise Agnesdotter Bibliotekarie ybhvfr.ntarfqbggre#cbeibb.sv 040 489 9609
Helena Backman-Karvonen Bibliotekarie uryran.onpxzna-xneibara#cbeibb.sv 040 489 9604
Thomas Blom Vaktmästare gubznf.oybz#cbeibb.sv 040 542 0211
Monika Felixsson biblioteksfunktionär zbavxn.sryvkffba#cbeibb.sv 019 520 2424
Frej Feodoroff Pedagogisk informatiker serw.srbqbebss#cbeibb.sv 019 520 2424
Helena Helenius biblioteksbiträde uryran.uryravhf#cbeibb.sv 040 542 0211
Heidi Hernetkoski bibliotekarie urvqv.ureargxbfxv#cbeibb.sv 040 489 9609
Päivi-Helena Hiltula Bibliotekarie cnviv-uryran.uvyghyn#cbeibb.sv 040 489 9602
Malin Hollmén Chef för bibliotekstjänster znyva.ubyyzra#cbeibb.sv 040 144 7637
Pasi Hynninen biblioteksfunktionär cnfv.ulaavara#cbeibb.sv 040 489 9604
Roger Johansson Vaktmästare ebtre.wbunaffba#cbeibb.sv 040 542 0211
Leila Juusola Informatiker Regionalt utvecklingsuppdrag yrvyn.whhfbyn#cbeibb.sv 040 676 1456
Elina Karioja Bibliotekarie ryvan.xnevbwn#cbeibb.sv 040 489 9609
Irja Kekäläinen biblioteksfunktionär vewn.xrxnynvara#cbeibb.sv 019 520 2424
Tetta Korhonen Serviceförman grggn.xbeubara#cbeibb.sv 040 594 4043
Merja Koskenlaita Biblioteksfunktionär zrewn.xbfxraynvgn#cbeibb.sv 019 520 2418
Catharina Latvala Serviceförman Barn- och ungdomsavdelningen pngunevan.ynginyn#cbeibb.sv 019 520 2424
Jouni Malmborg biblioteksfunktionär wbhav.znyzobet#cbeibb.sv 040 489 9609
Meri Markus Pedagogisk informatiker zrev.znexhf#cbeibb.sv 019 520 2424
Helena Nyholm biblioteksfunktionär uryran.alubyz#cbeibb.sv 040 489 9604
Jan Nyström Serviceförman Regionalt utvecklingsuppdrag wna.alfgebz#cbeibb.sv 040 596 0592
Alex Paxal Biblioteksfunktionär nyrk.cnkny#cbeibb.sv 040 489 9608
Tiina Rajala bibliotekarie gvvan.enwnyn#cbeibb.sv 040 489 9609
Tove Selkälä Serviceförman gbir.fryxnyn#cbeibb.sv 040 489 9610
Laila Sirén Biblioteksbiträde ynvyn.fvera#cbeibb.sv 040 542 0211
Ninnu Strandvall biblioteksfunktionär avaah.fgenaqinyy#cbeibb.sv 019 520 2424
Maria Suomela Byråsekreterare znevn.fhbzryn#cbeibb.sv 040 489 9607
Anne Suvanto Informatiker Regionalt utvecklingsuppdrag naar.fhinagb#cbeibb.sv 040 663 7588
Marika Sykkö bibliotekarie Skönlitteratur znevxn.flxxb#cbeibb.sv 040 489 9609
Kaisa Tolonen Serviceförman xnvfn.gbybara#cbeibb.sv 040 489 9605
Markku Untinen specialbibliotekarie znexxh.hagvara#cbeibb.sv 040 489 9602
Virpi Vilkki biblioteksfunktionär Hemtjänst ivecv.ivyxxv#cbeibb.sv 040 025 6959
Katri Vuori biblioteksfunktionär xngev.ihbev#cbeibb.sv 040 489 9608
Annette Wackström biblioteksfunktionär naarggr.jnpxfgebz#cbeibb.sv 019 520 2418
Ann Westerling biblioteksfunktionär naa.jrfgreyvat#cbeibb.sv 040 489 9607
Gerd Wilen Biblioteksfunktionär treq.jvyra#cbeibb.sv