Laurea-kirjasto Porvoo

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Laurea-kirjasto Porvoo
Taidetehtaankatu 1
06100 Borgå
Laurea-kirjasto Porvoo
06100 PORVOO
yvocbeibb#ynhern.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 040 488 7484
Sähköposti libporvoo@laurea.fi