Information om byggnaden

Byggt
1992
Arkitekt
Irma Valjus
Inredning
Irma Valjus