Björnkärrs bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Björnkärrs bibliotek
Björnängsgränden 6
02810 Esbo
Björnkärrs bibliotek
PB 3603
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.xneuhfhb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 8165 3781
Evenemang - tag först och främst kontakt via blanketten: www.helmet.fi/tapahtumavarausespoo 09 8165 3781
Skolsamarbete - tag först och främst kontakt via blanketten: kulps.espoonkirjastot.fi 043 827 0986
E-post kirjasto.karhusuo@espoo.fi