Entressebiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Entressebiblioteket
Brogatan 11
02770 Esbo
Entressebiblioteket
PB 3605
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.ragerffr#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 8165 3776
Juha Lilja, Kundbetjäningschef 043 825 7565
Sara Nordlund-Laurent, svenskspråkiga tjänster 050 406 0591
Pirkko Ilmanen, Kontaktperson för finskspråkiga skolor 046 877 3946
E-post kirjasto.entresse@espoo.fi