Information om byggnaden

Grundat år
1964
Byggnad
Porrastalo
Byggt
2010