Gäddviks bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gäddviks bibliotek
Toppelundsvägen 11
02170 Esbo
Gäddviks bibliotek
PB 3601
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.unhxvynugv#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundbetjäningschef Helena Andersson 050 428 9373
Kundtjänst 09 8165 7717
Tjänstgörande förman 043 827 3075
Oletussähköposti kirjasto.haukilahti@espoo.fi