Gröndals bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gröndals bibliotek
Gröndalstorget
02710 Esbo
Gröndals bibliotek
PB 3616
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.ivureynnxfb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Tjänstgörande förman 043 827 3075
Kundtjänst 09 8165 7771
Kundbetjäningschef Helena Andersson 050 428 9373
Oletussähköposti kirjasto.viherlaakso@espoo.fi