Gröndals bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gröndals bibliotek
Kavallbacken 15
02710 Esbo
Gröndals bibliotek
PB 3616
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.ivureynnxfb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 8165 7771
Evenemang - tag först och främst kontakt via blanketten: www.helmet.fi/tapahtumavarausespoo 09 8165 7771
Skolsamarbete - tag först och främst kontakt via blanketten: kulps.espoonkirjastot.fi 043 827 0986
E-post kirjasto.viherlaakso@espoo.fi