Gäddviks bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gäddviks bibliotek
Toppelundsvägen 15
02170 Esbo
Gäddviks bibliotek
PB 3601
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.unhxvynugv#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 8165 7717
Kundbetjäningschef Helena Andersson 050 428 9373
Tjänstgörande förman 043 827 3075