Nöykis bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Nöykis bibliotek
Oxfotvägen 4
02330 Esbo
Nöykis bibliotek
PB 3613
02070 ESBO STAD
xvewnfgb.ablxxvb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 8165 7734
Sissel Ray, svenskspråkig kontaktperson 040 521 0164
Evenemang - tag först och främst kontakt via blanketten: www.helmet.fi/tapahtumavarausespoo 09 8165 7734
Skolsamarbete - tag först och främst kontakt via blanketten: kulps.espoonkirjastot.fi 043 827 0986
Kundbetjäningschef Helena Andersson 050 428 9373
E-post kirjasto.noykkio@espoo.fi