Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Opinmäki
Lillhemtsvägen 1
02250 Storåkern
Esbo
Opinmäki
PB 3618
02070 ESBO STAD
NXXH#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 043 826 6734
Tjänstgörande förman 043 827 3075
Kundbetjäningschef Helena Andersson 050 428 9373