Otnäs bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Otnäs bibliotek
Datavägen 6
02150 Esbo
Esbo
Otnäs bibliotek
PB 3619
02070 ESPOON KAUPUNKI
xvewnfgb.bgnavrzv#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 040 507 8204
Evenemang - tag först och främst kontakt via blanketten: www.helmet.fi/tapahtumavarausespoo 040 507 8204
Skolsamarbete - tag först och främst kontakt via blanketten: kulps.espoonkirjastot.fi 043 827 0986
E-post kirjasto.otaniemi@espoo.fi