Sellobiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sellobiblioteket
Albergagatan 9
02600 Esbo
Sellobiblioteket
PB 3611
02070 ESBO STAD
fryybaxvewnfgb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundservice 09 8165 7603
Vuxenavdelningen (böcker, filmer, tidningar) 09 8165 7603
Utlåning tjänster 09 8165 7610
Ungdom (12-20 år) Pointti 09 8165 7613
Musik och Verkstad 09 8165 7607
Skolsamarbete: Timo Ylönen 043 826 8386
Rundturer 09 8165 7603
Evenemangkoordinator / konstutställningar: mia.wuorela@espoo.fi / sellontilat@espoo.fi 043 825 2337
Boka ett utrymme: https://varaamo.espoo.fi/ 09 8165 7610
Boka en apparat. Reservationer: https://varaamo.espoo.fi 09 8165 7607
Fastighetsärenden Merja Pihlajamäki 046 877 3079
E-post sellonkirjasto@espoo.fi
Fjärrlån kaukopalvelu@espoo.fi
Fjärrlån på ryska kauko.rus@espoo.fi