Sellobiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sellobiblioteket
Albergagatan 9
02600 Esbo
Sellobiblioteket
PB 3611
02070 ESBO STAD
fryybaxvewnfgb#rfcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Fjärrlån på ryska kauko.rus@espoo.fi
Bibliotekstjänstchef Merja Pihlajamäki (Alberga distrikt) 046 877 3079
Tjänstgörande förman 043 827 3075
Skolsamarbete: Timo Ylönen 043 826 8386
Boka en apparat! Reservationer: https://varaamo.espoo.fi 09 8165 7607
http://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Sellobiblioteket/I_Sello/Verkstadsverksamhet_i_Pajan(50594)
Rundturer 09 8165 7603
Evenemangkoordinator / konstutställningar: mia.wuorela@espoo.fi / sellontilat@espoo.fi 043 825 2337
Barnens värld (0-12 år) 09 8165 7617
Vuxenavdelningen (böcker, filmer, tidningar) 09 8165 7603
Ryskspråkigt bibliotek - Bibliotekstjänstchef Merja Pihlajamäki (Hagalund) 046 877 3079
Kundservice 09 8165 7603
Fjärrlån (kaukopalvelu@espoo.fi) 09 8165 7603
Utlåning tjänster 09 8165 7610
Musik och Verkstad 09 8165 7607
Pointti (12-20 år) 09 8165 7613
Varaa tila: https://varaamo.espoo.fi /Ohjeita: www.helmet.fi/sellontilat / sellontilat(at)espoo.fi 09 8165 7603
Sähköposti sellonkirjasto@espoo.fi