Gröndals bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gröndals bibliotek
Gröndalstorget
02710 Esbo
Gröndals bibliotek
PB 3616
02070 ESBO STAD
sellonkirjasto@espoo.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 8165 7771
Tjänstgörande förman 043 827 3075
Asiakaspalvelupäällikkö, Riikka Pohjola 043 824 6225