Euraåminne bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Euraåminne bibliotek
Weener-tie 1
27100 Eurajoki
Euraåminne
Euraåminne bibliotek
27100 EURAJOKI
xvewnfgb#rhenwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundservice 044 312 4293
E-post kirjasto@eurajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Heidi Helkiö-Mäkelä urvqv.uryxvö-znxryn#rhenwbxv.sv 044 431 2523
Sanna Kivisalo fnaan.xvivfnyb#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Marjukka Ravonius znewhxxn.enibavhf#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Tarja Salminen gnewn.fnyzvara#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Virpi Uola ivecv.hbyn#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Maarit Välimäki znnevg.inyvznxv#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Eylem Yalcin rlyrz.lnypva#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Nina Ärnfors avan.neasbef#rhenwbxv.sv 044 312 4315