Information om byggnaden

Grundat år
1871
Byggnad
Haminan kirjasto
Byggt
1992
Arkitekt
Saara Juola