Grankulla bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 9 tjänster

Rum 5 tjänster

  • Biblioteket har ett mötesrum som kan bokas av mindre grupper. I rummet finns ca 10-12 sittplatser. T.ex. föreningar och allmännyttiga aktörer kan reservera rummet. Boka via telefonnummer 050 411 6504 eller skicka e-post till kirjasto@kauniainen.fi. OBS! Mötesrummet är tillsvidare inte i bruk pga coronapandemin.

  • Läsesalen är ett tyst rum för studier. Salen har ett begränsat antal läsplatser pga coronabestämmelser.

  • Du hittar vårt sagorum från barnavdelningen. I sagorummet kan hela familjen leka och läsa sagor tillsammans. Välkommen också och delta i bibliotekets sagostunder som hålls på svenska och på finska. 

  • Stadens utställningsutrymme. Grundpris 100€/vecka. Rabattpris 1: 50€/vecka (föreningar och sammanslutningar i Grankulla). Rabattpris 2: 15€/vecka (ungdomsföreningar i Grankulla, föreningar/sammanslutningar i Grankulla vars verksamhet riktar sig till barn och unga, föreningar för arbetslösa och pensionärer i Grankulla). Kontaktperson: kulturproducent Cecilia McMullen, tel. 050 5599580.

    cecillia.mcmullen@kauniainen.fi

  • Håll en egen utställning på biblioteket. Utställningsväggen och/eller utställningsvitrinen kan bokas en kalendermånad åt gången. Det kostar inget att hålla utställning.

    maija.almen@kauniainen.fi

Tjänst 12 tjänster