Information om byggnaden

Grundat år
1857
Byggnad
Juteini-talo