Information om byggnaden

Grundat år
1860
Byggnad
Varjentiini
Byggt
1989