Heinola stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Heinola stadsbibliotek
Kauppakatu 12
18100 Heinola
Heinola
Heinola stadsbibliotek
18100 HEINOLA
xvewnfgb#urvabyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Information och kommunikation (enheter) 050 367 0044
Omlån 03 849 3620
Oletussähköposti kirjasto@heinola.fi
Oletussähköposti kirjasto@heinola.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Eija Haapala Kanslist rvwn.unncnyn#urvabyn.sv 044 797 6836
Tiina Ketola Föreståndare Barn- och ungdomsavdelning gvvan.xrgbyn#urvabyn.sv 044-7976838
Riku Lehtimäki evxh.yrugvznxv#urvabyn.sv 044 469 4374
Leena Pietilä Specialbibliotekarie yrran.cvrgvyn#urvabyn.sv 044-7976942
Katri Sakara xngev.fnxnen#urvabyn.sv 044-7976839
Mirja Sipilä Informatiker zvewn.fvcvyn#urvabyn.sv 044 797 6842
Kristiina Vilenius Biblioteksassistent Anskaffning xevfgvvan.ivyravhf#urvabyn.sv 044-7976844
Sanna Vääriskoski-Kaukanen fnaan.innevfxbfxv-xnhxnara#urvabyn.sv 044 469 4375
Jan-Erik Ylitalo wna-revx.lyvgnyb#urvabyn.sv 050 367 0044