Arcadas bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Arcadas bibliotek
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
biblioteket@arcada.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 02 0769 9690