Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek
Barnets Borgs väg 2
00250 Töölö
Helsingfors
Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek
PB 280
00029 HELSINGFORS STAD
enhav.fnatv#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 4718 0680
Oletussähköposti rauni.sangi@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rauni Sangi enhav.fnatv#ury.sv