Biblioteket för ungdomsforskning

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket för ungdomsforskning
Stingsgatan 1
00520 Östra Böle
Helsingfors
Biblioteket för ungdomsforskning
00520 HELSINGFORS
xvewnfgb#nyyv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundservice 02 0755 2601
Oletussähköposti kirjasto@alli.fi