Biblioteket vid Gårdsbacka åldringscentral

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket vid Gårdsbacka åldringscentral
Gårdsgränden 5
00940 Kontula
Helsingfors
Biblioteket vid Gårdsbacka åldringscentral
PB 25402
00099 HELSINGFORS STAD
xnvfn.hbgvara#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 040 486 9432
Oletussähköposti kaisa.uotinen@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Kaisa Uotinen xnvfn.hbgvara#ury.sv 040 486 9432