Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
Åldermansvägen 32, byggnad E
00620 Helsinki
Helsingfors
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
PB 25402
00099 HELSINGFORS STAD
whunav.lyvfryn#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 6910
Linnea Lindman 09 3108 5581
Oletussähköposti juhani.ylisela@hel.fi
Linnea Lindman linnea.lindman@hel.fi