Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
Åldermansvägen 32, byggnad E
00620 Oulunkylä
Helsingfors
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
PB 25402
00099 HELSINGFORS STAD
whunav.lyvfryn#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 6910
Oletussähköposti juhani.ylisela@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Liisa Värri yvvfn.ineev#ury.sv 040 648 5872