Biblioteket vid Kvarnbäckens åldringscentral

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket vid Kvarnbäckens åldringscentral
Kvarnfärdsvägen 4
00920 Myllypuro
Helsingfors
Biblioteket vid Kvarnbäckens åldringscentral
PB 25402
00920 HELSINGFORS STAD
whunav.lyvfryn#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5333
Oletussähköposti juhani.ylisela@hel.fi