Bokbussarna Helsingfors

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Bokbussarna Helsingfors
Järnvägsmannagatan 8
00520 Itä-Pasila
Helsingfors
Bokbussarna Helsingfors
PB 52402
00099 HELSINGFORS STAD
xvewnfgbnhgbg#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5002
Oletussähköposti kirjastoautot@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Auli Strömberg nhyv.fgebzoret#ury.sv 09 3108 5602