Boken kommer

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Boken kommer
Järnvägsmannagatan 8
00520 Helsingfors
Boken kommer
PB 52402
00099 HELSINGFORS STAD
xbgvxvewnfgb#ury.sv
Boken kommer

Telefonnummer

Avdelning Nummer
dejour vardagar kl. 13-15 09 3108 5214
Oletussähköposti kotikirjasto@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rauni Sangi enhav.fnatv#ury.sv