Celia-kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Celia-kirjasto
Maruddsvägen 74
00930 Helsingfors
Celia-kirjasto
PB 20
00030 IIRIS
cnyiryhg#pryvn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 2295 2230
Öppettider: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12, tisdagar kl. 12-17 (juni, juli och augusti kl. 12-15)
Oletussähköposti palvelut@celia.fi