Riksdagsbiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Riksdagsbiblioteket
Auroragatan 6
Helsingfors
Riksdagsbiblioteket
00102 RIKSDAGEN
xvewnfgb#rqhfxhagn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 09 432 3423
Informationstjänst 09 432 3432
Fjärrlånetjänsten 09 432 3450

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Antti Virrankoski naggv.iveenaxbfxv#rqhfxhagn.sv 358504 664085