Finlands arkitekturmuseums bibliotek

Arkitekturmuseets bibliotek är ett specialbibliotek öppet för alla.

Samlingarna inkluderar böcker, tidskrifter och intervjuer och korrespondens. Böckerna kan också lånas ut. Biblioteket befinner sig på första våningen, och man behöver inte betala inträde för att besöka biblioteket.

Nätsidor

Besök oss!

Trafikförbindelser

Spårvagn 10 tar dig närmast museet. Hållplatsen står vid Designmuseet. Arkitekturmuseet ligger bakom Designmuseet i den andra ändan av kvarteret.

Parkering

På museets innergård finns en parkeringsplats. Innergården är belagd med kullersten. Biljettförsäljningen ger ett parkeringstillstånd för vistelsen. Det finns ingen hinderfri parkering vid museet. Den rekommenderade parkeringsplatsen vid museet för personer med nedsatt rörlighet finns mot Ulrikaborgsgatan. Avståndet till den rekommenderade ingången för personer med nedsatt rörlighet är cirka 10 meter. Parkeringsplatsen är av betongsten. Vägen till ingången är asfaltbelagd.

Information om byggnaden

Byggnad
Arkitekturmuseet
Byggt
1899
Arkitekt
Magnus Schjerfbeck