Finska Litteratursällskapet arkiv Helsingfors

Finska Litteratursällskapet är ett vetenskapligt sällskap grundat år 1831, som har i uppgift att främja, forska i och sprida information om den finska kulturen, i synnerhet språket, litteraturen och folkminnet. SKS:s arkiv utökar, bevarar och förmedlar muntlig och skriftlig kultur. I samlingarna finns material inom folkminne och samtidskultur samt litteratur och kulturhistoria. 

Samlingarna för folkminne och samtidskultur innehåller folkmusik, etnologiska beskrivningar, biografier och muntliga traditioner i form av text, bild och ljud. Arkiven utökas av enskilda samlare samt dem som svarar på insamlingstävlingar och forskningsenkäter.

Samlingarna för litteratur och kulturhistoria utgörs av privata arkiv donerade av författare, kulturpersoner, forskare inom området, folkliga författare, samt litterära gemenskaper och andra aktörer. Förutom donationer utökar vi samlingarna genom insamlingar, intervjuer och genom att dokumentera litterära evenemang. Också dokument som från SKS egna verksamhet hör till samlingen för litteratur och kulturhistoria.

Materialet i samlingarna i SKS arkiv belyser på många sätt den finska folk- och högkulturella och litterära verksamhetens liv och aktörer. De tidigaste textfragmenten är från 1300-talet, merparten av materialet är från 1800-talet till i dag. 

Arkivet är öppet för alla.

 

TJÄNSTER FÖR FORSKNING

I SKS arkivsalar får du vägledning och kan använda material. Du har också tillgång till kunddatorer, mikrofilmsläsare och ett trådlöst kundnät. Du kan använda din egen bärbara dator för att göra anteckningar. 

Det lönar sig att i förväg komma överens med arkivet om besök. Då får du tillgång till materialet genast vid det första besöket.

Vår informationstjänst hjälper vid frågor rörande folktradition, muntliga traditioner, inhemsk litteratur och litterärt liv. Vi gör informationssökningar i vårt material över folkminne, muntlig tradition, litteratur och kulturhistoria. Vi ger råd om användningen av vårt material, vi förevisar arkivet och dess material till grupper. Vi ger också handledning i ämnen för lärdomsprov och vilka material som passar dem.

Vår informationstjänst är till största delen avgiftsfri. Omfattande utredningsarbeten ska avtalas på förhand och är avgiftsbelagda.

 

AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER FÖR FORSKNING

Du kan få fotokopior av dokumenten.

Du kan också fjärrlåna material till bibliotek eller arkiv som erbjuder fjärrlån, så att du där kan undersöka materialet.

Det är möjligt att få dokument och fotografier i digitaliserad form.

Nätsidor

Besök oss!

  • Regeringsgatan 1, 00170 Helsinki, Helsingfors
  • nexvfgb#svayvg.sv
  • 02 0113 1240, alla telefonnummer

Information om byggnaden

Byggnad
SKS:n talo
Byggt
1890
Arkitekt
Sebastian Gripenberg