Finska litteratursällskapets bibliotek

Ett specialbibliotek för kulturforskning och forskning i finsk litteratur

 

SKS bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för alla. De centrala ämnesområdena i bibliotekets samlingar är kulturforskning och forskning i finsk litteratur.

 

Biblioteket

 

  • ger hem- och läsesalslån
  • beställer verk från andra bibliotek åt sina kunder
  • förmedlar lån från sina egna samlingar som fjärrlån
  • ger tillgång till referensdatabaser och elektroniska material i fulltext
  • svarar på frågor som gäller finländsk och internationell kulturforskning eller finsk litteratur och ger handledning i hur du kan söka själv.

 

Läs mer:
Samlingar
Låna, förnya, reservera
Informationstjänst

Nätsidor

Besök oss!

  • Regeringsgatan 1, 00170 Helsinki, Helsingfors
  • xvewnfgb#svayvg.sv
  • 02 0113 1272, alla telefonnummer

Information om byggnaden

Byggnad
Bild: Gary Wornell, 2014
Arkitekt
Sebastian Gripenberg