Finska litteratursällskapets bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Finska litteratursällskapets bibliotek
Regeringsgatan 1
00170 Helsinki
Helsingfors
Finska litteratursällskapets bibliotek
PB 259
HELSINKI
xvewnfgb#svayvg.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 02 0113 1272
Oletussähköposti kirjasto@finlit.fi