Finska Litteratursällskapets bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Finska Litteratursällskapets bibliotek
Regeringsgatan 1
00170 Helsingfors
Helsingfors
Finska Litteratursällskapets bibliotek
PB 259
00171 HELSINKI
xvewnfgb#svayvg.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 02 0113 1272
Oletussähköposti kirjasto@finlit.fi