Flerspråkiga biblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Flerspråkiga biblioteket
Klockbron 9
00520 Helsingfors
Flerspråkiga biblioteket
PB 52401
00099 HELSINGFORS STAD
zbavxvryvara.xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
fax 09 3108 5435
kundtjänst 2 09 3108 5460
fjärrlåneservice 09 3108 5432
kundtjänst 09 3108 5402
Oletussähköposti monikielinen.kirjasto@hel.fi
Oletussähköposti monikielinen.kirjasto@hel.fi
Oletussähköposti monikielinen.kirjasto@hel.fi