Global Music Centre

The Global Music Centre biblioteket erbjuder en service för alla intresserade av värld musik.

Biblioteket vid Global Music Centre betjänar alla som är intresserade av musikens värld, studerande, professionella och de som har musik som hobby.

Biblioteksmaterialet bildar en omfattande samling som behandlar etnomusikologi och folktraditioner, världens olika musikkulturer samt populärkultur. Centrala teman är också kommunikation, publikationsverksamhet, olika slags musikproduktion, kulturpolitik, internationell fostran och mångkulturalism. Materialet omfattar över 18 000 böcker, inspelningar, noter och videon, samt länkar till branschmaterial som publicerats på internet.

Förutom Global Music Centres material ingår Kanteleförbundets, Kulturandelslaget Uulus och Finlands Folkmusikförbunds biblioteks/arkivmaterial i samlingen. Arkivsamlingen omfattar också inspelningar gjorda under Global Music Centres forskningsresor ute på fältet samt Finlands Folkmusikförbunds och Kanteleförbundets nothandskriftssamlingar.

Global Music Centre, Finlands Folkmusikförbund och Kanteleförbundet finns på adressen Tavastvägen 34D, Helsingfors. Kulturandelslaget Uulu har sina utrymmen i Tammerfors, där också deras etnomusikologiska instrumentsamling finns (över 400 instrument).

I samlingarna finns mycket material som inte är katalogiserat, men som man kan bekanta sig med på plats. Vänligen ordna besök i förväg (tel. 09-6962790, gmc@globalmusic.fi). I biblioteket står också arbetsbord till forskares förfogande och det finns möjlighet att lyssna på material.

Nätsidor

Besök oss!

Information om byggnaden