Helsingfors stadsarkiv

Helsingfors stadsarkiv ansvarar för arkiveringen av varaktigt arkiverade dokument och handlingar som producerats av Helsingfors stads tidigare ämbetsverk och nuvarande sektorer samt för den tillhörande informationsservicen. De offentliga handlingar och ritningar som ingår i stadsarkivet får fritt användas av allmänheten i stadsarkivets forskarsal. De delar av materialet som har digitaliserats kan även användas på internet. 

Nätsidor

Besök oss!

Information om byggnaden