Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek
Barnets Borgs väg 2
00250 Töölö
Helsingfors
Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek
PB 280
00029 HELSINGFORS STAD
rauni.sangi@hel.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 4718 0680

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rauni Sangi rauni.sangi@hel.fi