Psykiatricentrets patientbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Psykiatricentrets patientbibliotek
Fältskärsgatan 12
00250 Töölö
Helsingfors
Psykiatricentrets patientbibliotek
PB 52402
00029 HUCS
rauni.sangi@hel.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 4716 3716

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rauni Sangi rauni.sangi@hel.fi